LÄNKAR & TIPS:

BILDER FRÅN BORGHOLMS STADSMUSEUMS BILDARKIV

Borgholms Stadsmuseum på Facebook

Ölands Båtsmansregister

Sveriges hembygdsförbund
http://www.hembygd.se/

Kalmar läns hembygdsförbund
http://www.hembygd.se/kalmar/

Ölands Museum Himmelsberga
http://himmelsbergamuseum.com

Sjöfararkusten Småland-Öland
http://www.sjofararkusten.se

Fredrik Andersons hemsida om Järnvägar & Sjöfart på Öland

Föreningen Ölands Järnväg