SOMMARUTSTÄLLNINGAR

Häradshövdning Rydström Byggherren

Kaptenlöjtnant Melander Andre ägaren

Kronofogde Carl Jansson med hustru Cecilia. Tredje ägaren.

Sommarens visningar på museet

blir en upplevelse av en ämbetsmans överdådiga hem från slutet av 1800-talet

               

*   *   *


UNDER 2018 VISAS ÄVEN:

MUSEETS EGNA TEXTILA SKATTER
 
BORGHOLM - BADORTSSTADEN

SJÖFARTSSTADEN

ÖLANDS JÄRNVÄG

ÖLÄNDSK BRANDKÅR

ÖLÄNDSK ARKEOLOGI

50-TAL