BORGHOLM - STADEN

1816 bildades Borgholms Stad, den enda på Öland och en liten stad sett ur ett riksperspektiv med endast 150 invånare. Staden firade alltså sitt 200 årsjubileum 2016 och hade då ca 3000 invånare!

1906 öppnades Borgholm Böda Järnväg och 1910 öppnades även en järnväg söderut mot Mörbylånga och Ottenby, järnvägen lades ned 1961. Vid sekelskiftet 1900 började även turismen ta fart, speciellt efter det att kungafamiljens residens Solliden färdigställts och framöver var Borgholm en välbesökt Badort med liv och rörelse.

För den intresserade är jubileumsboken BORGHOLM 200 ÅR Nedslag i stadens historia utgiven av Ölandsbladet ett måste!